สภาพภูมิอากาศ
ข้อมูลภาคใต้

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและอาณาเขต ภาคใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 ถึง 12 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 98 ถึง 103 องศาตะวันออก ประกอบด้วย 14 จังหวัด ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นค อ่านต่อ

กระดาน เกาะ
10 เกราะน่าไป

เกาะกระดาน จังหวัดตรัง

เกาะกระดาน จังหวัดตรัง หนึ่งในเกาะที่สวยที่สุดของจังหวัดตรัง โดยเป็นเกาะภายในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างมาก มีชายหาดสวยสะอาดและเหมาะแก่การเล่นน้ำ โดยพ้นชายฝั่งออกไปก็จะเป็นแห อ่านต่อ

ราชาใหญ่
10 เกราะน่าไป

เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต เกาะราชานั้นถูกแบ่งเป็นเกาะย่อยๆ 2 เกาะคือ เกาะราชาใหญ่กับเกาะราชาน้อย ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 6 กิโลเมตร แต่ทั้ง 2 เกาะนั้นมีความสวยงามทางธรรมชาติเหมือนกัน โดยเฉพาะในเกาะราชาใหญ่ อ่านต่อ

เกาะไม้ท่อน1
10 เกราะน่าไป

เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต

  เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต เกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในเขตจังหวัดภูเก็ตที่เคยถูกปิดมานานนับ 10 ปี โดยอยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตไปประมาณ 9 กิโลเมตร ด้วยความเงียบสงบของที่นี่จึงได้รับฉายาว่า “มัลดีฟส์เมืองไทย” โดย อ่านต่อ

เกาะไข่2
10 เกราะน่าไป

เกาะไข่ จังหวัดพังงา

เกาะไข่ จังหวัดพังงา จริงๆ แล้วเกาะไข่มีอยู่หลายแห่ง แต่เกาะไข่ที่มีชื่อเสียงอยู่ที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยเป็นเกาะขนาดเล็กที่ประกอบด้วยเกาะย่อยๆ 3 เกาะ ได้แก่เกาะไข่นุ้ย เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก อ่านต่อ