เกาะพยาม จังหวัดระนอง

เกราะพะยาม

เกาะพยาม จังหวัดระนอง

หนึ่งในเกาะดังของจังหวัดระนองที่หลายๆ คนมองข้ามไปเพราะเมื่อดูจากภาพถ่ายในบางมุมแล้วจะเห็นว่าน้ำทะเลไม่ใสเหมือนที่อื่นๆ แต่อันที่จริงแล้วเกาะแห่งนี้เป็นเหมือนแดนสวรรค์อันเงียบสงบ และหาดทรายค่อนข้างเข้มของเกาะนี้จึงทำให้น้ำทะเลดูมืดกว่าทะเลอื่นๆ แต่จริงๆ แล้วน้ำใสสะอาดเหมือนกัน ซึ่งนอกจากหาดทรายอันกว้างใหญ่สุดสายตาแล้ว ที่นี่นักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดทั้งการประมง และสวนยางพารา โดยสามารถเช่าจักรยานยนต์ขี่เที่ยวได้โดยรอบเกาะ