เที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี

เป็นเกาะใหญ่ที่ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 42เกาะ เช่นเกาะหินดับ เกาะนายพุด และเกาะไผ่ลวก เป็นต้น มีพื้นที่เป็นน้ำกว่า 84 ตารางกิโลเมตรของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่เป็นน้ำกว่า 84 ตารางกิโลเมตรของพื้นที่ทั้งหมด มีชายฝั่งสูงชัน มีปะการังสวยงาม มีสัตว์มากมายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้บริเวณชายฝั่งเช่นนกปากซ่อมดง นกเด้าดิน นอกจากนี้ยังพับสัตว์น้ำมากมายไม่ว่าจะ ปลาผีเสื้อปากยาว ปลาสินสมุทรลายน้ำเงิน เป็นต้น

หากใครที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวก็แค่เดินทางมาที่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้พบกับธรรมชาติที่สวยงามแล้วครับ