เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต

เกาะราชานั้นถูกแบ่งเป็นเกาะย่อยๆ 2 เกาะคือ เกาะราชาใหญ่กับเกาะราชาน้อย ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 6 กิโลเมตร แต่ทั้ง 2 เกาะนั้นมีความสวยงามทางธรรมชาติเหมือนกัน โดยเฉพาะในเกาะราชาใหญ่ ที่มีชายหาดและอ่าวหลายจุดที่แตกต่างกันไป โดยมีทั้งหาดสวรรค์จากทรายเม็ดละเอียดสีขาวนวล และหาดหินกรวดที่เต็มไปด้วยโขดหินและพื้นทะเลหินที่ดูงามแปลกตา และยังมีจุดดำน้ำดูปะการังที่เต็มไปด้วยฝูงปลาอีกด้วย บริเวณอ่าวสยามของเกาะแห่งนี้จะมีจุดหนึ่งที่สามารถยืนบนโขดหินเพื่อดูปะการังได้โดยไม่ต้องลงน้ำ นับเป็นการชมปะการังที่แปลกตาและไม่เหมือนใคร